Dyma Flog i Ryfeddu Ati

Chwaraeon

Wedi buddugoliaeth Geraint Gymro yn y GC, GC ni sy’n darlledu yn lled fyw ( delay digidol o ddeuddydd yn unig i sicrhau safonau iaith o bob math) o Byd Y Badau yn Y Bae.

Eisteddfod 2018? Dyma uchafbwynt yr wythnos ddarlledu at eich sylw. Dim canu, dim adrodd, dim ond Garmon Ceiro ym Myd Y Badau:

Dyma rai o’r themau dan sylw :

  • Uwch-Gynghrair Cymru gan gynnwys helyntion diweddaraf CPD Aberystwyth
  • timau rhyngwladol peldroed Cymru
  • timau peldroed dinasoedd mawrion Cymru
  • Cymry Cymraeg XI
  • Cwestiynau sydyn byrfyfyr ar fympwy

Diolch diffuant iti Garmon –

Wyn Williams (amddiffynnwr tîm dan-18 Clwb Pêl Droed Aberystwyth  Twrnament Ian Rush 1994)

Nid yw'r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr

Tagged

Gadael Sylw

avatar
500

Mae'r safbwyntiau a fynegwyd yma yn eiddo i'n defnyddwyr ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn Y Cymro neu unrhyw gwmni yn gysylltiedig a Y Cymro. Tra'n credu'n gryf mewn rhyddid barn, gofynnwn yn garedig i chi osgoi sylwadau enllibus, anwir, camanweirol neu fwriadol fygythiol. Os ydych yn teimlo fod sylwad yn cynnwys un o'r elfennau yma plis adroddwch hynny drwy glicio ar y linc. Gofynnwn i chi ddim ond wneud hyn ar gyfer cwynion difrifol. Cadwn yr hawl i ddileu cynnwys neu gyfrifon sydd yn torri'r canllawiau yma yn fwriadol. Neu i'w roi o ffordd arall, triwch fod yn weddol neis i'ch gilydd os yn bosib.

  Tanysgrifio  
Gadewch wybod