Dyma Flog i Ryfeddu Ati

Chwaraeon

Wedi buddugoliaeth Geraint Gymro yn y GC, GC ni sy’n darlledu yn lled fyw ( delay digidol o ddeuddydd yn unig i sicrhau safonau iaith o bob math) o Byd Y Badau yn Y Bae.

Eisteddfod 2018? Dyma uchafbwynt yr wythnos ddarlledu at eich sylw. Dim canu, dim adrodd, dim ond Garmon Ceiro ym Myd Y Badau:

Dyma rai o’r themau dan sylw :

 • Uwch-Gynghrair Cymru gan gynnwys helyntion diweddaraf CPD Aberystwyth
 • timau rhyngwladol peldroed Cymru
 • timau peldroed dinasoedd mawrion Cymru
 • Cymry Cymraeg XI
 • Cwestiynau sydyn byrfyfyr ar fympwy

Diolch diffuant iti Garmon –

Wyn Williams (amddiffynnwr tîm dan-18 Clwb Pêl Droed Aberystwyth  Twrnament Ian Rush 1994)

Cyhoeddir gan Cyfryngau Cymru Cyf.

Nid yw'r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr

 • Tagged
  Tanysgrifio
  Gadewch wybod
  guest

  Mae'r safbwyntiau a fynegwyd yma yn eiddo i'n defnyddwyr ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn Y Cymro neu unrhyw gwmni yn gysylltiedig a Y Cymro.

  0 Comments
  Adborth
  Gweld holl sylwadau