Byd y bêl. Owain Fôn Draw Dros Y Don!

Chwaraeon

Myfyriwr ym Mhrifysgol Fetropolitan Manceinion oedd Adam Smith, ac yn chwilio am gyfle i wneud enw iddo’i hun ac ennill profiad. Cynigiodd Uwch gynghrair Cymru’r cyfle perffaith iddo ac fe ymunodd â mi yn Nhreffynnon pan oeddwn yn rheolwr ar y clwb. Ar ôl ei gyfnod yng Nghymru, aeth Adam ymlaen i chwarae yn yr Unol Dalaethau gyda’r Long Island Rough Riders a Wilmington Hammerheads cyn ymuno a’r Portland Timbers a Sacramento Republic fel hyfforddwr. Yna, ar gychwyn y flwyddyn yma, fe’i penodwyd yn brif hyfforddwr ar glwb Fresno FC, sydd yn aelod o’r United Soccer League, sef ail adran pêl droed yn yr UDA.

Parhaodd Adam i gadw cysylltiad â Chymru drwy ddilyn cwrs hyfforddiant Cymdeithas Bel Droed Cymru o dan arweiniad Osian Roberts ac mae erbyn hyn yn dal y dystysgrif bennaf yn y byd pêl droed.

Gan mai clwb newydd ydi Fresno, mae wedi cael benthyg ychydig o chwaraewyr gan glwb Vancouver Whitecaps, sef y tîm o dan hyfforddiant y Cymro Carl Robinson, ond hefyd, mae Fresno wedi cael benthyg gwasanaeth cyn chwaraewr Caerdydd a Chymru, Robert Earnshaw, fel is reolwr er mwyn rhoi iddo’r profiad ehangach o reoli a hyfforddi ar y lefel uchaf ( gan mai swydd hyfforddwr academi’r Whitecaps oedd gan Earnshaw).

Ond nid dyma’r unig gysylltiad rhwng Cymru a’r USL gan fod cyn olwr Cymru, Owain Fôn Williams wedi arwyddo a chlwb Indy United, clwb arall newydd, o Indianapolis sydd hefyd yn cystadlu yn yr USL. Gyda’r Unol Dalaethau yn wlad mor fawr, mae’r gynghrair wedi ei rhannu yn ddau ar sail ddaearyddol. Tra bydd tîm Adam Smith yn cystadlu yn rhanbarth y gorllewin, bydd Owain Fôn yn chwarae yn adran y Dwyrain. Ond petai’r ddau dîm yn llwyddiannus, pwy a ŵyr na fydd y ddau yma yn cyfarfod yn y rowndiau terfynol rhwng enillwyr y ddwy adran ar ddiwedd y tymor?

Ie wir, mae’r Cymry yn troi i fyny’n mhob man! Pob hwyl i Adam Smith, Robbie Earnshaw ac i Owain Fôn, ar eu gyrfa newydd a gychwynnodd y mis yma.]

gan Glyn Griffiths

Nid yw'r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr

Tagged

Gadael Sylw

avatar
500

Mae'r safbwyntiau a fynegwyd yma yn eiddo i'n defnyddwyr ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn Y Cymro neu unrhyw gwmni yn gysylltiedig a Y Cymro. Tra'n credu'n gryf mewn rhyddid barn, gofynnwn yn garedig i chi osgoi sylwadau enllibus, anwir, camanweirol neu fwriadol fygythiol. Os ydych yn teimlo fod sylwad yn cynnwys un o'r elfennau yma plis adroddwch hynny drwy glicio ar y linc. Gofynnwn i chi ddim ond wneud hyn ar gyfer cwynion difrifol. Cadwn yr hawl i ddileu cynnwys neu gyfrifon sydd yn torri'r canllawiau yma yn fwriadol. Neu i'w roi o ffordd arall, triwch fod yn weddol neis i'ch gilydd os yn bosib.

  Tanysgrifio  
Gadewch wybod