Cynhyrchiad cyntaf Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd

Bydd Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd yn perfformio ei cynhyrchiad cyntaf ers ail-lansio’r cwmni y llynedd. Dan ofalaeth greadigol y cyfarwyddwr Angharad Lee a’r Cyfarwyddwyr Cerdd Kiefer Jones a Nathan Jones, bydd Y Cwmni yn perfformio cynhyrchiad newydd o ‘Deffro’r Gwanwyn’ gan Daf James. Meddai Branwen Davies, Trefnydd Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd: “Mae Deffro’r […]

Continue Reading

Geraint Jones yn ennill Medal Goffa Syr TH Parry-Williams

Geraint Jones o Drefor sy’n derbyn Medal Goffa Syr TH Parry-Williams yn Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd eleni.  Cyflwynir y Fedal yn flynyddol i unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad gwirioneddol yn eu hardal leol, gyda phwyslais arbennig ar weithio gyda phobl ifanc. Dyn ei filltir sgwâr yw Geraint Jones, a’r filltir honno yw pentref Trefor, […]

Continue Reading

Cymru a Chernyw i gydweithio ar feysydd sy’n gyffredin rhyngddynt

Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Cernyw wedi llofnodi cytundeb i gydweithio’n agos ar feysydd sydd o ddiddordeb i’r naill a’r llall. Yng Nghaerdydd heddiw, llofnododd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford ac Arweinydd Cyngor Cernyw, Linda Taylor, gytundeb cydweithio sy’n nodi’r cynllun gweithredu pum mlynedd. Bydd Cytundeb Cydweithio Treftadaeth Geltaidd Cernyw-Cymru yn canolbwyntio ar bedwar maes […]

Continue Reading

Pulp yn perfformio yng Nghymru am y tro cyntaf mewn chwarter canrif

Cafwyd perfformiad arbennig gan Pulp o flaen oddeutu 7000 o bobol yn y CIA yng Nghaerdydd yn gynharach heno, gydag ymateb trydanol gan y gynulleidfa a dau encore ar ddiwedd y noson. Hwn ydi gig cyntaf y band yng Nghymru ers dros chwarter canrif. Chwaraeodd y band ei holl glasuron o’r 90’au; Common People, Disco […]

Continue Reading

Beirniadu agwedd ‘ddinistriol’ at ddatganoli

Mae Mick Antoniw, y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad yn Llywodraeth Cymru, wedi beirniadu agwedd ‘unochrog a dinistriol’ Llywodraeth y Deyrnas Unedig at ddatganoli. Daw ei rybudd cyn iddo draddodi araith yng nghynhadledd flynyddol Cymdeithas y Bar ar gyfer Cyfraith Gyfansoddiadol a Gweinyddol, union 24 mlynedd ers i Gynulliad Cenedlaethol Cymru – sef Senedd […]

Continue Reading

Cyhoeddi rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru

Diwygio yw prif nod Biliau Llywodraeth Cymru a gaiff eu cyflwyno yng Nghymru dros y flwyddyn nesaf. Wrth gyhoeddi ei flaenoriaethau deddfwriaethol, dywedodd y Prif Weinidog y bydd y biliau’n gwneud newid cadarnhaol i bobl Cymru. Ymhlith y ddeddfwriaeth a gaiff ei chyflwyno yn ystod tymor nesaf y Senedd y mae: Bil Bysiau i ddiwygio […]

Continue Reading

Miloedd o swyddi yn cael eu creu yng Nghymru yn ôl ffigyrau

Cafodd dros 3,000 o swyddi eu creu yng Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf diolch i fewnfuddsoddiadau –  yn ôl ffigyrau newydd a gyhoeddwyd heddiw. Mae adroddiad blynyddol Adran Busnes a Masnach y DU ar Fuddsoddiadau Uniongyrchol Tramor (FDI) yn y DU ar gyfer 2022-23 yn dangos bod nifer y swyddi a grëwyd wedi dychwelyd i […]

Continue Reading