Cymdeithas yr Iaith yn lansio partneriaeth gyda TUC Cymru

Mae Cymdeithas yr Iaith yn edrych ymlaen i lansio partneriaeth gyda Chyngres Undebau Llafur Cymru (TUC Cymru) mewn cam i hyrwyddo ac amddiffyn hawliau i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle. Ar stondin y Gymdeithas ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol am 2.30yh heddiw (Iau Awst 10) bydd Robat Idris, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith, a Siân Gale, […]

Continue Reading

Rhaid gwneud yn siŵr bod Cymru yn hunan gynhaliol mewn bwyd, tanwydd ac egni – yn barod at heriau’r dyfodol

gan Gruffydd Meredith (O’r archif: o bapur Y Cymro, Awst 2022) Rhaid gwneud yn siŵr bod Cymru yn hunan gynhaliol mewn bwyd, tanwydd ac egni. Paratowch a gwarchodwch eich hun a’ch teulu rhag prinder yn y pethau yma cyn gynted â phosib – yn barod at heriau’r dyfodol. Dwi ddim yn cael ryw fwynhad mawr […]

Continue Reading

Ar daith gerdded 1000 milltir drwy Gymru – rhan 3 o bererindod Jason Philips

gan Jason Philips Wrth adael y Gogledd ar ôl, teimlais don o dywyllwch yn dod drosof wrth i’r wynebau cyfeillgar a’r mynyddoedd mawr bylu tu ôl i mi. Gyda fy nghluniau dolurus yn rhwbio yn ffyrnig, mi gerddais yn araf, i’r glaw heb wybod be’ oedd i ddod ar y 3ydd ran o fy antur […]

Continue Reading

Paratoi ar gyfer yr orymdaith dros annibyniaeth yn Abertawe

Gyda phythefnos yn unig cyn yr orymdaith nesaf dros annibyniaeth, mae Pawb Dan Un Faner (AUOBCymru) a YesCymru wedi cyhoeddi y bydd Liz Saville-Roberts AS a’r awdur Mike Parker, ymhlith eraill, yn annerch y dorf yn Abertawe. Bydd y mudiad annibyniaeth yn dychwelyd i’r strydoedd ar yr 20fed o Fai yn dilyn gorymdeithiau llwyddiannus yn […]

Continue Reading

Darlith goffa flynyddol Syr Kyffin Williams yn Oriel Môn

Arfon Haines Davies yn cyflwyno darlith goffa flynyddol Syr Kyffin Williams yn Oriel Môn Dewch i gadw cwmni i Arfon Haines Davies wrtho iddo fyfyrio ar ei gyfeillgarwch gyda Kyffin Williams mewn darlith wedi’i threfnu gan Ymddiriedolaeth Syr Kyffin Williams. Ganwyd Arfon yng Nghaernarfon yn fab i weinidog Wesleaidd, a bu’n byw mewn sawl rhan […]

Continue Reading

Tîm Cymru – grêt! …ond sut cawn wella ein cynghreiriau ni?

Sut gallwn ni wella ein cynghreiriau pêl-droed domestig yng Nghymru? – wel cefnogwch! gan Wiliam Jones – Blwyddyn 10 Ysgol Glan Clwyd Dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi cael y fraint o weld cyfnod aur o chwaraewyr yn gwisgo’r ddraig goch enwog ar y cae pêl droed wrth gyrraedd Ewro 2016, Ewro 2020 a Chwpan y Byd […]

Continue Reading