Blog

Sioe Newyddion Y Cymro wedi ei darlledu ar-lein am y tro cyntaf

Mae Sioe Newyddion Y Cymro wedi ei darlledu ar-lein am y tro cyntaf Mae’r rhaglen yn cynnwys prif newyddion Cymru a thrafodaeth ar faterion cyfoes Cymru. Y prif bwnc trafod y mis yma ydi sefyllfa tai Cymru – gydag Aled Gwyn Job, Heledd Gwyndaf ac Aelod Tai Cabinet Cyngor Gwynedd, Craig ab Iago, yn cyfrannu […]

Continue Reading

Sut y chwaraeodd dyn o Flaenau ran yn y paratoadau am ‘D-Day’

Gogwydd newydd ar stori 80 mlwydd oed Mae nifer yn ymwybodol bod brodor o Fangor, Hugh Iorys Hughes wedi bod ynghlwm wrth ddatblygiad harbwr dros dro Mullberry, a ddefnyddiwyd yn ystod glanio ‘D-Day’, gyda rhai ohonynt wedi’u hadeiladu ym morfa Conwy hefyd. Mae cyfraniad Jack Derbyshire, yn enedigol o Flaenau Ffestiniog, yn llai adnabyddus, a bu yntau hefyd […]

Continue Reading

Wrecsam yn dathlu’r dyrchafiad gyda buddugoliaeth dros y pencampwyr Stockport ar y Cae Ras

Wrecsam 2, Stockport 1 Adroddiad arbennig gan Iestyn Jones “Eeeeew – mae hi ‘di mynd yn anodd cael tocynnau i weld Wrecsam yn chwara!” medda’ ffrind wrthyf yn Bala yr wythnos o’r blaen. Dwi ‘di clywed hyn sawl gwaith yn ddiweddar. Yr ateb byr yw, oherwydd yr holl sylw ar y clwb, mae’n anodd iawn. […]

Continue Reading

Cyngerdd yn Llundain yn arddangos corau meibion ar eu gorau  

Fe fydd neuadd fyd-enwog y Royal Albert yn atseinio i sain corau meibion pan fydd 500 o ddynion yn cynrychioli 23 o gorau yn camu i’r llwyfan ar nos Sadwrn, Ebril 27.   Mae’r digwyddiad a lwyfannir gan Gymdeithas Corau Meibion Cymru wedi denu corau o Gymru benbaladr o’r Fflint i Gilycoed ynghyd â chorau […]

Continue Reading

Rhaid peidio ag edrych i ffwrdd… rhaid ymateb a gweithredu

Llun: Carys Huws Aeth Deian ap Rhisiart i siarad gyda’r cerddor a’r bardd Casi Wyn, sy’n wreiddiol o Fangor, wrth iddi gyhoeddi ei chyfrol newydd Bro Prydferthwch yn dethol cerddi o’i chyfnod fel bardd plant Cymru.      Bu Casi’n trafod ei phrofiadau gwerthfawr mewnysgolion, yr angen i ymateb i’r sefyllfa argyfyngus yn Gaza a’i rôl […]

Continue Reading