Wel am sioc felly… dim datblygiadau 5G i ni yng Nghymru

Barn

‘…honni fod datblygiadau yn Lloegr yn golygu datblygiadau yng Nghymru  (yn amlwg nid yw)’

gan Heledd Gwyndaf

Mewn un strôcen o gyhoeddiad ar trydar, neu ‘ecs’, neu beth bynnag y’i gelwir ef, mae Lloegr unwaith eto wedi ychwanegu dadl arall, i’r rhestr hir iawn o ddadleuon erbyn hyn, dros annibyniaeth i Gymru. 

Ac yn fwy penodol, yr angen ar frys am ddatganoli darlledu. 

Ar yr ail ar bymtheg o Dachwedd eleni, mi gyhoeddodd Adran Gwyddoniaeth, Arloesedd a Thechnoleg Lloegr y byddai deg ardal ‘ar draws Lloegr, Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon’ yn derbyn £36miliwn i ddatblygu cysylltedd 5G a fyddai wedyn yn chwyldroi gwasanaethau cyhoeddus ac yn rhoi hwb i economïau lleol. 

Ond… does dim un o’r ‘ardaloedd’ hyn yng Nghymru. 

Felly y gwirionedd yw’r gwrthwyneb i’r oll maen nhw’n ei ddweud. 

Dewch i ni aralleirio yn gywir felly: 

Mi fydd Cymru, er yn talu trethi tuag at y £36miliwn hyn, yn cael ei gadael ar ôl unwaith eto ac ni fydd ei gwasanaethau cyhoeddus yn cael ei chwyldroi, ni fydd hwb i’w economïau lleol, ni fydd yn derbyn arian tuag at dechnoleg amaethyddol, trafnidiaeth a logisteg, iechyd a gofal cymdeithasol, diwydiannau creadigol. 

Ond mi fydd yn cyfrannu tuag at y datblygiadau hyn yn Lloegr, ar draul Cymru gan sicrhau Lloegr gyfoethog a Chymru dlotach. 

Ac wrth gwrs, wrth sôn am ‘fuddsoddiad’, ry’n ni bob amser nid yn unig yn sôn am y £36miliwn ei hun ond yr holl economi fydd ynghlwm â hynny yn y dyfodol – sydd yn filiynau yn fwy. Bydd yr economi yng Nghymru ddim yn gallu gweithredu mor effeithiol ag economi Lloegr na bod mor flaengar gan y bydd y posibiliadau yn llai. 

Dros y blynyddoedd mae’r Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol, mewn ymgynghoriadau ac mewn ymatebion i bolisïau ac adroddiadau wedi pwysleisio pa mor bwysig yw datganoli darlledu er mwyn datblygu pethau fel 5G yng Nghymru, er mwyn sicrhau economi sydd yn gallu cystadlu gyda gweddill y byd.

 Mae’r ysgrifen wastad wedi bod ar y mur, nad oes unrhyw ystyriaeth yn cael ei roi i anghenion Cymru gan Lywodraethau Lloegr. Ond gan daflu llwch i’n llygaid drwy honni fod datblygiadau yn Lloegr yn golygu datblygiadau yng Nghymru (yn amlwg nid yw). 

Yr hyn sy’n fwy siomedig ydy taeogrwydd Llywodraeth Cymru. 

Dros yr haf mi gyhoeddodd y Pwyllgor Arbenigol eu hadroddiad parthed datganoli darlledu gan awgrymu bod Comisiwn yn cael ei sefydlu i edrych ar sut i fynd ati i gael y maen hwnnw i’r wal, gan ddechrau ar y gwaith fis Medi eleni. Ry’n ni’n dal i ddisgwyl unrhyw symud ar hwnnw. 

Mae’r Blaid Lafur wedi gwneud cam enfawr â datganoli yng Nghymru. Maen nhw’n rhy brysur yn trio gwarchod eu hundeb ar ein traul. I beth? ‘Dwn i ddim. 

Un o’r dadleuon y byddwn ni fel eiriolwyr annibyniaeth i Gymru yn ei wynebu gan bobl ar lawr gwlad ydy, bod Llywodraeth Cymru yr un mor wael â Llywodraeth Lloegr ac yn wir, yn waeth mewn rhai agweddau ac felly beth yw’r pwynt? 

Ac mae yna wirionedd yn hynny. Ond y pethau y mae’n rhaid i ni eu cofio yn hyn o beth a rhai o’r dadleuon i’w defnyddio yw: 

Ni fydd lle i’r Blaid Lafur ‘Undebol’ hon mewn Cymru annibynnol. 

Ni fydd lle i unrhyw lywodraeth guddio a phwyntio bys at y wlad drws nesaf mewn Cymru annibynnol. 

Bydd gennym system ddarlledu ein hunain mewn Cymru annibynnol a fydd yn dal ein Llywodraeth i gyfrif. 

Mae’r dechnoleg 5G yma yn allweddol i lwyddiant ein cenedl ni, cenedl sy’n llawn mentergarwch, ond unwaith eto mae Llywodraeth Lloegr, a Llywodraeth Lafur ‘Cymru’ gyda nhw, eisiau sicrhau bod Cymru yn cael ei gadael ar ôl, a hyn oll wrth gwrs er mwyn sicrhau ein ‘dibyniaeth’ ar Loegr. 

Cyhoeddir gan Cyfryngau Cymru Cyf.

Nid yw'r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr

 • Tanysgrifio
  Gadewch wybod
  guest

  Mae'r safbwyntiau a fynegwyd yma yn eiddo i'n defnyddwyr ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn Y Cymro neu unrhyw gwmni yn gysylltiedig a Y Cymro.

  73 Comments
  hynaf
  mwyaf newydd mwyaf o bleidleisiau
  Adborth
  Gweld holl sylwadau
  trackback

  cialis oral

  cialis oral

  buy viagra online uk fast delivery

  buy viagra online uk fast delivery

  trackback

  cialis professional review

  cialis professional review

  trackback

  cialis high blood pressure

  cialis high blood pressure

  sulfamethoxazole cause yeast infection

  sulfamethoxazole cause yeast infection

  trackback

  lyrica high recreational

  lyrica high recreational

  Keyword Tool Pro provides search volume data for English keywords.

  Keyword Tool Pro provides search volume data for English keywords.

  trackback

  reviews on semaglutide

  reviews on semaglutide

  trackback

  zoloft starting dose

  zoloft starting dose

  how long does it take for duloxetine to get out of your system

  how long does it take for duloxetine to get out of your system

  trackback

  azithromycin and gas x

  azithromycin and gas x

  trackback

  stop cymbalta side effects

  stop cymbalta side effects

  trackback

  veterinarian flagyl

  veterinarian flagyl

  does keflex treat sinus infection

  does keflex treat sinus infection

  switching from lexapro to cymbalta

  switching from lexapro to cymbalta

  is escitalopram oxalate the same as lexapro

  is escitalopram oxalate the same as lexapro

  trackback

  gabapentin shrooms

  gabapentin shrooms

  fluoxetine and sertraline together

  fluoxetine and sertraline together

  where can you buy viagra online safely

  where can you buy viagra online safely

  what stds does cephalexin treat

  what stds does cephalexin treat

  can i eat egg while taking ciprofloxacin

  can i eat egg while taking ciprofloxacin

  how long does an allergic reaction to bactrim last

  how long does an allergic reaction to bactrim last

  over the counter bactrim alternative

  over the counter bactrim alternative

  amoxicillin for ear infection not working

  amoxicillin for ear infection not working

  trackback

  can you drink on augmentin

  can you drink on augmentin

  trackback

  contraves 7-segment anzeige

  contraves 7-segment anzeige

  does citalopram make you sleepy

  does citalopram make you sleepy

  wellbutrin and effexor together

  wellbutrin and effexor together

  aspirin and flomax interaction

  aspirin and flomax interaction

  is robaxin stronger than flexeril

  is robaxin stronger than flexeril

  amitriptyline for sleep and anxiety

  amitriptyline for sleep and anxiety

  trackback

  aripiprazole

  aripiprazole

  side effects of allopurinol 100 mg

  side effects of allopurinol 100 mg

  trackback

  bupropion vs lexapro

  bupropion vs lexapro

  when is the best time to take celexa

  when is the best time to take celexa

  trackback

  augmentin rash

  augmentin rash

  does buspar cause weight gain

  does buspar cause weight gain

  trackback

  celecoxib 200 mg price

  celecoxib 200 mg price

  trackback

  remeron headache

  remeron headache

  trackback

  protonix cost

  protonix cost

  trackback

  actos tsr

  actos tsr

  trackback

  diltiazem hcl er 180 mg

  diltiazem hcl er 180 mg

  trackback

  dibose acarbose

  dibose acarbose

  rosuvastatin ezetimibe clinical trials

  rosuvastatin ezetimibe clinical trials

  trackback

  repaglinide monograph

  repaglinide monograph

  how long does it take for abilify to work

  how long does it take for abilify to work

  trackback

  robaxin 500mg street value

  robaxin 500mg street value

  trackback

  voltaren gel prn

  voltaren gel prn

  trackback

  synthroid phlegm

  synthroid phlegm

  trackback

  spironolactone near me

  spironolactone near me