Mae’r daith yma wedi adfer fy ffydd mewn dynol ryw!

Barn

gan Jason Philips

Ers fy niweddariad diwethaf gyda ‘Y Cymro’, rwyf wedi cerdded i fyny i Gaergybi a chylchu Ynys Môn yn y glaw.

O Fôn, cerddais i ochrau breuddwydiol Pwllheli, a dwi rŵan yn mynd tua’r de. Dwi wedi bod yn cyfri fy mod wedi cerdded 500 milltir ers i mi adael fy fflat ar y diwrnod glawog hwnnw ar Ddydd Gŵyl Dewi…. ac yng ngeiriau enwog Y Proclaimers: ‘Wnâi cerdded 500 mwy’!

Bydd llwybr yr arfordir yn ôl i Gaerdydd o ble rydw i’n gorffwys rŵan yn 500 arall; rhywle rhwng Ynys a Harlech dwi di nodi fel hanner ffordd fy nghylch 1000 milltir o gwmpas Cymru.

Mae’n cymryd amser hir i mi, i gymharu â rhai cerddwyr a rhedwyr sy’n medru dilyn Llwybr Arfordir Cymru, yn hanner yr amser.

Fodd bynnag, i mi, efallai y byswn wedi gorfod rhoi’r gore i fy sialens oni bai am garedigrwydd pobl. A dyma sydd wedi fy nghadw i fynd, ac wedi gwneud fy nhaith hyd yn hyn, mor hudolus. Mae dysgu am yr hanes a gweld y tirweddau hyfryd wedi bod yn neis, ond caredigrwydd dieithriaid sydd wedi fy nghyffwrdd a fy ysgogi i ddal ati.

Wrth ddod i fyny trwy Glawdd Offa, fe’m hachubwyd o’r rhew gan Sue. Dyma Sue yn cynnig lloches, gwres a bwyd i mi, gan ganiatáu imi ddianc o’r mynyddoedd cyn y storm eira. Does gen i ddim syniad beth fyddwn i wedi’i wneud pe bawn i heb siarad ar hap gyda gŵr Sue wrth drio croesi pont droed yn yr eira trwm.

 Ar ôl Gelli Gandryll bu ffrind yn fy nghysgodi o storm eira trwm y gwanwyn am wythnos, gan fy ngalluogi i orffwys a gwylio’r eira o’r silff ffenestr wrth imi guddio dan blanced glyd.

Yng nghastell y Waun fe wnaeth ffrind fy nghodi a rhoi ei fwthyn gwyliau i mi am benwythnos. Ar Ynys Môn, cefais fy mwydo a chysgodi o’r glaw yn nhŷ Beryl (Mam ffrind) …cefais lonydd hefyd i gysgu tan y prynhawn. Ac yna, yn y Felinheli, rhedodd ffrind bath lyfli i mi ac yna fy mwydo gyda gwledd cigysydd addas i frenin.

Roedd gwesty Neuadd y Coetir ger Nefyn wedi darllen fy erthygl yn Y Cymro ac wedi cynnig lloches i mi rhag storm wallgof arall, rhag ofn bod y gwyntoedd cryf yn bygwth fy sgubo oddi ar ochr y clogwyn.

Bu dynes o’r enw Amy roeddwn yn sgwrsio â hi mewn tafarn yn Aberdaron y noson honno, yn hapus i agor ei chartref i ddyn diarth blinedig ym Mhorth Ceiriad, gyda chyrri, cawod boeth a gwely.

Ac yna, y diwrnod o’r blaen, dyma ffrind da, yn poeni amdana’i a’m diffyg sgiliau awyr agored, yn teithio o Abertawe i gwrdd â fi ym Mhorthmadog gyda phabell newydd, sgidiau heicio a sach deithio, a threulio’r noson yn y goedwig gyda fi yn dysgu i mi sut i oroesi hefo sgiliau bysa Bear Grylls yn falch o!

Gyda’r holl wersylla gwyllt a chysgu allan mewn ysguboriau a mynwentydd mae’r bobl hyfryd hyn wedi gwneud fy nhaith nid yn unig yn bosibl, ond yn hudolus.

A wyddoch chi be? Mae’r daith yma wedi adfer fy ffydd mewn dynol ryw! Wrth i mi ddechrau mynd tua’r de, dros draethau Harlech, a gadael y Eryri yn y gorwel y tu ôl i mi, rwy’n teimlo’n drist i ffarwelio â’r amser arbennig a gefais a phobl arbennig y Gogledd.

Ymlaen!

Cyhoeddir gan Cyfryngau Cymru Cyf.

Nid yw'r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr

 • Tanysgrifio
  Gadewch wybod
  guest

  Mae'r safbwyntiau a fynegwyd yma yn eiddo i'n defnyddwyr ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn Y Cymro neu unrhyw gwmni yn gysylltiedig a Y Cymro.

  113 Comments
  hynaf
  mwyaf newydd mwyaf o bleidleisiau
  Adborth
  Gweld holl sylwadau
  tegid roberts

  pob lwc jason a braf oedd y sgwrs uwchben mynachdyr graig neithiwr wrth ir golau ddiflannu yn araf.
  gobeithio ges ti frecwast da yn llanrhystud a pob lwc am wedill y daith lawr tuar de

  hwyl
  tegid

  trackback

  paypal cialis tadalafil

  Mae’r daith yma wedi adfer fy ffydd mewn dynol ryw! | Y Cymro

  best online essay writing services

  Mae’r daith yma wedi adfer fy ffydd mewn dynol ryw! | Y Cymro

  trackback

  essay writer website

  Mae’r daith yma wedi adfer fy ffydd mewn dynol ryw! | Y Cymro

  trackback

  help in writing essays

  Mae’r daith yma wedi adfer fy ffydd mewn dynol ryw! | Y Cymro

  trackback

  essay about helping others

  Mae’r daith yma wedi adfer fy ffydd mewn dynol ryw! | Y Cymro

  trackback

  the help essay prompts

  Mae’r daith yma wedi adfer fy ffydd mewn dynol ryw! | Y Cymro

  cheap essay writing service online

  Mae’r daith yma wedi adfer fy ffydd mewn dynol ryw! | Y Cymro

  trackback

  cheap essay writers

  Mae’r daith yma wedi adfer fy ffydd mewn dynol ryw! | Y Cymro

  college essay writing services

  Mae’r daith yma wedi adfer fy ffydd mewn dynol ryw! | Y Cymro

  trackback

  cialis cost pharmacy

  Mae’r daith yma wedi adfer fy ffydd mewn dynol ryw! | Y Cymro

  pharmacy warfarin counselling

  Mae’r daith yma wedi adfer fy ffydd mewn dynol ryw! | Y Cymro

  best online tramadol pharmacy

  Mae’r daith yma wedi adfer fy ffydd mewn dynol ryw! | Y Cymro

  trackback

  rite aid pharmacy hours

  Mae’r daith yma wedi adfer fy ffydd mewn dynol ryw! | Y Cymro

  online pharmacy wellbutrin xl

  online pharmacy wellbutrin xl

  cialis online pharmacy australian

  cialis online pharmacy australian

  viagra online australia paypal

  viagra online australia paypal

  trackback

  why is cialis so expensive

  why is cialis so expensive

  trackback

  tadalafil medicine

  tadalafil medicine

  trackback

  cheap viagra online canada

  cheap viagra online canada

  tadalafil tamsulosin combination

  tadalafil tamsulosin combination

  trackback

  cialis online free shipping

  cialis online free shipping

  trackback

  sildenafil online singapore

  sildenafil online singapore

  buy viagra for female online india

  buy viagra for female online india

  trackback

  how much is the viagra pill

  how much is the viagra pill

  trackback

  sildenafil 1.5

  sildenafil 1.5

  trackback

  cialis store in philippines

  cialis store in philippines

  trackback

  where can i get cialis

  where can i get cialis

  online pharmacy promethazine codeine syrup

  online pharmacy promethazine codeine syrup

  trackback

  banfield online pharmacy

  banfield online pharmacy

  trackback

  cialis free trial coupon

  cialis free trial coupon

  trackback

  viagra 100 mg from mexico

  viagra 100 mg from mexico

  trackback

  5mg tadalafil

  5mg tadalafil

  trackback

  flomax pharmacy

  flomax pharmacy

  trackback

  cialis deliver next day

  cialis deliver next day

  trackback

  buy female viagra australia

  buy female viagra australia

  trackback

  how to order viagra

  how to order viagra

  trackback

  sildenafil uk otc

  sildenafil uk otc

  trackback

  sildenafil brand name india

  sildenafil brand name india

  trackback

  viagra generic from india

  viagra generic from india

  buy genuine viagra online canada

  buy genuine viagra online canada

  trackback

  tadalafil usa

  tadalafil usa

  para que sirve las tabletas cialis tadalafil de 5mg

  para que sirve las tabletas cialis tadalafil de 5mg

  trackback

  gabapentin suspension

  gabapentin suspension

  trackback

  flagyl bottle

  flagyl bottle

  trackback

  tamoxifen bph

  tamoxifen bph

  trackback

  valtrex sleep

  valtrex sleep

  trackback

  glucophage poudre

  glucophage poudre

  trackback

  lisinopril urinary

  lisinopril urinary

  trackback

  furosemide afbouwen

  furosemide afbouwen