‘Does dim posib i’r mwyafrif o bobl ifanc y sir gystadlu’

Barn

gan Cai Phillips

‘Bydda i’n chwilio am rywle i fyw yn Sir Gâr yn y dyfodol agos ond does dim posib i’r mwyafrif o bobl ifanc y sir i gystadlu gyda phobl gyfoethocach’

Yn Rali’r Cyfri yng Nghaerfyrddin ddydd Sadwrn yma (14/1), bydd Cymdeithas yr Iaith yn symud pwyslais ymgyrch ‘Nid yw Cymru ar Werth’ o ymgyrchu’n erbyn gormodedd o ail gartrefi at ymgyrchu dros Ddeddf Eiddo gyflawn.

Byddwn ni’n parhau i bwyso ar Awdurdodau Lleol i ddefnyddio’r grymoedd newydd i reoli’r gormodedd o ail gartrefi a llety gwyliau yn llawn, ond mae’r broblem dai yn ehangach yn Sir Gâr.

Bydda i’n chwilio am rywle i fyw yn y sir yn y dyfodol agos ond does dim posib i’r mwyafrif o bobl ifanc y sir i gystadlu gyda phobl gyfoethocach sy’n symud i’r sir i fyw yn barhaol tra bod marchnad agored am dai – sy’n golygu bod pobl ifanc yn cael eu gorfodi allan o’u cymunedau ac ni bydd dyfodol i gymunedau Cymraeg.

Dangosodd y ffigyrau ddirywiad pellach yng nghanran y siaradwyr Cymraeg, a’r cwymp mwyaf yn Sir Gaerfyrddin. Mae pobl yn gadael y sir, o fethu cael cartref yn lleol yn cyfrannu at y dirywiad hynny.

Felly, bydda i’n cyflwyno galwad ddydd Sadwrn am Deddf Eiddo gyflawn a fydd yn rheoli’r farchnad, yn blaenoriaethu pobl leol, ac yn caniatáu gosod amodau lleol ar berchnogaeth tai a thir.

Cyhoeddir gan Cyfryngau Cymru Cyf.

Nid yw'r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr

 • Tanysgrifio
  Gadewch wybod
  guest

  Mae'r safbwyntiau a fynegwyd yma yn eiddo i'n defnyddwyr ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn Y Cymro neu unrhyw gwmni yn gysylltiedig a Y Cymro.

  0 Comments
  Adborth
  Gweld holl sylwadau