Neges Blwyddyn Newydd Prif Weinidog Cymru

Barn Newyddion

Yn ei neges Blwyddyn Newydd mae’r Prif Weinidog yn dweud:

Gobeithio i chi gael Nadolig llawen a heddychlon.

Wrth i 2022 ddod i ben, bydd llawer yn falch o weld diwedd blwyddyn anodd.

Hon oedd blwyddyn lansio rhyfel creulon Rwsia yn erbyn Wcráin.

Lladdwyd miloedd, ac mae miliynau wedi gorfod ffoi o’u cartrefi.

A dros y deuddeg mis diwethaf mae’r argyfwng costau byw wedi gwaethygu.

Mae’n fwy anodd cael dau ben llinyn ynghyd.

Ond, hyd yn oed yn y cyfnod anodd hwn, mae pobl wedi bod mor barod i helpu eraill.

Rydym wedi gweld cryfder a gwir garedigrwydd.

Mae pobl wedi agor eu cartrefi i filoedd o bobl o Wcráin, gan gynnig noddfa a diogelwch yma yng Nghymru.

Ac unwaith eto, mae cymunedau wedi ymuno i helpu ei gilydd yn yr argyfwng costau byw – yn union fel yn y pandemig.

Mae Blwyddyn Newydd yn ddechrau newydd ac rwy’n siŵr bod gan bawb eu gobeithion a’u dymuniadau am y flwyddyn nesaf.

Dewch inni obeithio am heddwch yn 2023, ac amser hapusach i ddod.

Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd.

Cyhoeddir gan Cyfryngau Cymru Cyf.

Nid yw'r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr

 • Tagged
  Tanysgrifio
  Gadewch wybod
  guest

  Mae'r safbwyntiau a fynegwyd yma yn eiddo i'n defnyddwyr ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn Y Cymro neu unrhyw gwmni yn gysylltiedig a Y Cymro.

  0 Comments
  Adborth
  Gweld holl sylwadau