Enillwyr Gwobrau’r Selar. Cerddoriaeth gyda Sôn am Sîn.

Barn

Y Sôn…

Dydd Miwsig Cymru a Gwobrau Selar go wahanol fuodd hi fis diwethaf, ond roedd digon o bleser i’w gael o ddathlu’r gorau o gerddoriaeth Cymru. 

A pharhau fydd dathliadau go wahanol fis yma hefyd, wrth i ni edrych ymlaen at ymdrech unigryw rhai o wyliau gorau Cymru i ddod at ei gilydd i greu Gŵyl 2021, byddwn ni’n siŵr o fod yn sownd i’n cyfrifiaduron ar gyfer hynny! 

Mae cerddorion Cymru yn parhau i ryddhau tiwns gwych hefyd, mae senglau syfrdanol yn ein cyrraedd yn wythnosol, ac ambell i albym allan erbyn hyn hefyd, edrychwn ymlaen at drin a thrafod rhain! Da chisho tiwns? We got tiwns! 

 

Buddugwyr Gwobrau’r Selar

Fis diwethaf cyhoeddwyd enillwyr gwobrau blynyddol cylchgrawn Y Selar.

Er ein bod wedi arfer heidio i Aberystwyth ar gyfer gig boncyrs i ddathlu cerddoriaeth y flwyddyn a fu, roedd yn braf cael canmol a thrafod yr enillwyr (a’r rhai ddaru fethu allan!) wrth i’r gwobrau gael eu cyflwyno ar raglenni Radio Cymru fis diwethaf.  Y cyhoedd sydd yn dewis eu ffefrynnau i’w gwobrwyo. Dyma be blesiodd yn 2020. 

Seren y Sin: Mared Williams 

Gwaith Celf (Noddir gan Y Lolfa): Cofi 19 

Band neu Artist Newydd (Noddir gan Gorwelion): Malan 

Artist Unigol Gorau: Mared 

Cân Orau (Noddir gan PRS for Music): ‘Hel Sibrydion’ – Lewys 

Gwobr 2020 (Noddir gan Heno): Eädyth 

Record Fer: Dim ond Dieithryn – Lisa Pedrick 

Cyfraniad Arbennig (Noddir gan Brifysgol y Drindod Dewi-Sant): Gwenno 

Fideo Gorau (Noddir gan S4C): ‘Dos yn Dy Flaen’ – Bwncath 

Band Gorau: Bwncath 

Record Hir Orau (noddir gan Rownd a Rownd): Bwncath – Bwncath 

 

Sengl newydd Adwaith a Massimo Silverio – ‘Cydweithio i greu synau ‘hyfryd o dywyll ac emosiynol’

Mae Adwaith wedi bod yn cydweithio hefo’r artist Massimo Silverio o’r Eidal ar eu sengl diweddaraf, Nijo (Yn Y Sŵn). 

Mae Massimo Silverio yn creu cerddoriaeth mewn Firulian, iaith gynhenid Friuli yn  Ngogledd Yr Eidal. 

Daeth y cerddorion at ei gilydd fel rhan o bartneriaeth newydd rhwng Yr Eisteddfod Genedlaethol a Gŵyl SUNS Ewrop, Gŵyl yn Friuli sydd yn dathlu’r celfyddydau mewn ieithoedd lleiafrifol. 

Sengl newydd Adwaith a Massimo Silverio ‘Yn Y Sŵn (Nijo)’

Ymysg yr artistiaid Cymraeg sydd wedi perfformio yng Ngŵyl SUNS yn y gorffennol mae Gruff Rhys, Yr Ods, Sybs ac Adwaith eu hunain. 

Mae dwy fersiwn o’r gân wedi’u recordio, fersiwn Cymraeg a fersiwn dwyieithog mewn Cymraeg a Friulian, ac mae Adwaith a  Massimo Silverio yn perfformio ar y ddwy fersiwn. 

Mae teitl y sengl, ‘Nijo’, yn air hynafol o’r iaith Friulian, sy’n golygu ‘Unman’ neu ‘Nunlle’, ac mae’r gân yn sôn am deimladau, geiriau ac ieithoedd sy’n cyrraedd ‘Nijo’ yn y pendraw.

Dywedodd Libertino, label Adwaith: “Chwarae yn SUNS Europe yn Udine, Friuli yn 2017 oedd cychwyn cysylltiad dwfn Adwaith gyda’r ŵyl ysbrydoledig yma, ei chymuned artistig a’r ethos sy’n rhan greiddiol o SUNS. 

Pan awgrymodd yr Eisteddfod a SUNS bod cyfle i’r band gydweithio ar gân gyda Massimo Silverio roedden nhw’n awyddus iawn i dderbyn y cynnig.  Mae Yn Y Sŵn (Nijo)/ Nijo (Yn Y Sŵn) yn gân hyfryd o dywyll ac emosiynol gyffrous. Gan adeiladu ar gordiau dyrys  Massimo, cello melancolaidd a barddoniaeth hyfryd, mae Adwaith yn plethu rhythmau a synau sy’n wahanol i’r hyn maen nhw wedi’i greu o’r blaen.

Esgorodd y cywaith creadigol yma ar greu dwy fersiwn, un yn y Gymraeg, gyda Hollie ar ei mwyaf bregus, yn eiriol a lleisiol, a fersiwn dwyieithog. Mae’r fersiwn yma’n daith drwy wahanol dreftadaeth, diwylliannau ac ieithoedd, ond yn rhannu’r un nod ac yn cyrraedd calonnau’i gilydd mewn ffordd sy’n unigryw i gerddoriaeth.” 

Gweler y diweddaraf ar wefan Sôn am Sîn drwy glicio ar ei logo islaw:

Mae rhifyn diweddaraf Y Cymro ar gael i’w brynu yn siopau WH Smith, Co-op, Tesco, prif siopau Sainsbury’s a nifer fawr o siopau papur newydd y stryd fawr ar draws Cymru yn ogystal â nifer o garejis. Neu tanysgrifiwch i gael Y Cymro drwy’r post neu ar fersiwn PDF digidol drwy ebost, drwy gysylltu gyda gwyb@ycymro.cymru. Rydym hefyd ar gael i ddarllen ar-lein ar safle PressReader.

 

Cyhoeddir gan Cyfryngau Cymru Cyf.

Nid yw'r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr

 • Tagged
  Tanysgrifio
  Gadewch wybod
  guest

  Mae'r safbwyntiau a fynegwyd yma yn eiddo i'n defnyddwyr ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn Y Cymro neu unrhyw gwmni yn gysylltiedig a Y Cymro.

  0 Comments
  Adborth
  Gweld holl sylwadau