Gyfeillion, Ydy Brecsit yn Digwydd? Neu Beidio..

Barn

…neu be ‘dio?

Brexit Brexit Brexit

Dydi’r Cymro [hwn] ddim yn ystyried bod hi’n werth cysylltu efo’r Cabinet yn Llundain i gael diweddariad pellach heddiw gan fod pob un ohonynt yn cael llymaid o de (neu rywbeth cryfach) wrth ystyried eu camau nesaf…mewn i’w pydew Prydeinig.

Felly, rydym yn aros yn amyneddgar am adroddiad FIDEO gan ein Gohebydd Ewropaeaidd newydd wnaethom ni ddanfon draw i’r Cyfandir tra bod ei phasport – a’i ffôn – yn weithredol.

Yn y cyfamser, dyma lun o Bordeaux o nifer o Gymry wnaeth ddanfon eu pleidlais trwy’r post, gobeithio.

WW

Cyhoeddir gan Cyfryngau Cymru Cyf.

Nid yw'r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr

 • Tagged
  Tanysgrifio
  Gadewch wybod
  guest

  Mae'r safbwyntiau a fynegwyd yma yn eiddo i'n defnyddwyr ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn Y Cymro neu unrhyw gwmni yn gysylltiedig a Y Cymro.

  1 Comment
  hynaf
  mwyaf newydd mwyaf o bleidleisiau
  Adborth
  Gweld holl sylwadau
  Gwilym Prydderch

  Siawns bod diwedd y lol ar y gorwel