Gyfeillion, Ydy Brecsit yn Digwydd? Neu Beidio..

Barn

…neu be ‘dio?

Brexit Brexit Brexit

Dydi’r Cymro [hwn] ddim yn ystyried bod hi’n werth cysylltu efo’r Cabinet yn Llundain i gael diweddariad pellach heddiw gan fod pob un ohonynt yn cael llymaid o de (neu rywbeth cryfach) wrth ystyried eu camau nesaf…mewn i’w pydew Prydeinig.

Felly, rydym yn aros yn amyneddgar am adroddiad FIDEO gan ein Gohebydd Ewropaeaidd newydd wnaethom ni ddanfon draw i’r Cyfandir tra bod ei phasport – a’i ffôn – yn weithredol.

Yn y cyfamser, dyma lun o Bordeaux o nifer o Gymry wnaeth ddanfon eu pleidlais trwy’r post, gobeithio.

WW

Nid yw'r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr

Tagged
Tanysgrifio
Gadewch wybod
guest

Mae'r safbwyntiau a fynegwyd yma yn eiddo i'n defnyddwyr ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn Y Cymro neu unrhyw gwmni yn gysylltiedig a Y Cymro.

1 Comment
hynaf
mwyaf newydd mwyaf o bleidleisiau
Adborth
Gweld holl sylwadau
Gwilym Prydderch

Siawns bod diwedd y lol ar y gorwel