Nid salwch – jyst darn bach ohono i sydd ddim yn gweithio’n iawn

Lleisiau Newydd: gan Mari Roberts, Blwyddyn 11,  Ysgol Dyffryn Ogwen Fi a clefyd siwgr Rydw i’n berson ifanc pymtheg oed hollol normal mewn pob ffordd, ond fy mod i’n byw gyda chlefyd siwgr math 1. Felly beth yn union ydi clefyd siwgr?    Os byddwch yn ymchwilio’r term clefyd siwgr ar ‘Google’, mae’r dyfyniad yma’n […]

Continue Reading

Gobeithiwn oll am bencampwriaeth a fydd yn ail-danio’r fflam

Lleisiau Newydd: Rhagolwg ar Bencampwriaeth y Chwe Gwlad  BARN: gan Steffan Alun Leonard Erbyn hyn mae rheolwr Cymru, Warren Gatland wedi cyhoeddi ei garfan ar gyfer cystadleuaeth y Chwe Gwlad – a daw hynny wedi i Louis Rees-Zammit gyhoeddi ei fwriad i ymuno â’r Gynghrair Pêl-droed Genedlaethol (NFL) yn yr Unol Dalethau.  Ymysg newidiadau di-ri yn […]

Continue Reading

A ddylai’r Eisteddfod symud lleoliad yn flynyddol?

Lleisiau Newydd: gan Ffion Thomas, Blwyddyn 12,  Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg Symud o le i le? – neu a ddylem ddewis sawl lleoliad penodol. Beth yw’r dadleuon felly? ‘Y gwir yn erbyn y byd’ ‘A oes Heddwch?’ Mae’r geiriau yma yn hynod o gyfarwydd i’r rhan helaeth ohonom. Cofiwn eistedd mewn pabell orlawn yn gwylio […]

Continue Reading

Cathod mawr yn byw yng nghefn gwlad Cymru – tybed wir?

Llesiau Newydd: gan Y Ddysgwraig Dydi mynd â’r biniau allan gyda’r nos erioed wedi teimlo mor gyffrous! Ydach chi erioed wedi gweld cath fawr? – mae’n agoriad sgwrs bysech yn defnyddio dim ond hefo ffrindiau da, oherwydd bod hi’n anodd siarad am bynciau felly gyda phobol ddiarth. I fod yn glir, dwi’n sôn am gathod […]

Continue Reading

Gwir effaith yr argyfwng costau byw ar fyfyrwyr

Llesiau Newydd: Yn sicr mae’r pwysau ariannol yn cynyddu gan Seren Williams, Blwyddyn 12, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni I fyfyrwyr, mae’r gobeithion o gael tŷ cynnes a bwyd cynnes ar y bwrdd yn cael eu chwalu’n gyflym gan yr argyfwng costau byw presennol. Mae arolwg a gafodd ei greu gan Undebau Myfyrwyr Prifysgol Grŵp Russell […]

Continue Reading