Yn y byd busnes…Y ddyletswydd rŵan i hybu entrepreneuriaeth – Gari Wyn Jones   

gan Gari Wyn Jones                Fel y byddwn yn codi ein pennau allan o gymylau’r pandemig, does yna ddim dwywaith amdani, bydd patrymau busnes ac economi Cymru yn newid yn eitha’ syfrdanol.  Bydd cyfleon newydd yn agor o fewn y byd technolegol a digidol ac mi fydd yna amrywiaeth […]

Continue Reading

Mis arall llawn bwrlwm… ac edrych ‘mlaen i’r her o  gerdded miliwn o gamau! – Meirwen LLoyd, Llywydd Cenedlaethol Merched y Wawr 

gan Meirwen Lloyd, Llywydd Cenedlaethol Merched y Wawr  Roedd Mawrth eleni yn brysur dros ben i Ferched y Wawr. Dosbarthwyd rhifyn 211 o gylchgrawn Y Wawr ar draws Cymru mewn ffordd wahanol am nad oedd hi’n bosib dosbarthu yn y ffordd arferol. Diolch i bawb wnaeth gynorthwyo er mwyn i bob aelod ei dderbyn yn ddiogel.  […]

Continue Reading

Ein gobaith i oroesi un o heriau mwyaf ein hoes – Iestyn Jones

gan Iestyn Jones Ydi o’n wir be maen nhw’n eu ddweud – “Nothing in life is free?”  Fe wnes i drio cyfieithu’r dywediad yma, ond does ganddo fo ddim ystyr ddeuol yn y Gymraeg.  Os ydy’r cyfryngau yn iawn, mi fyddwn yn fwy rhydd erbyn diwedd mis yma. A fyddwn ni’n gwbl rydd un diwrnod?  […]

Continue Reading

Gobeithio na fyddwn yn cymryd y profiad o wylio chwaraeon byw yn ganiataol byth eto – Sioned Dafydd

gan Sioned Dafydd Mae’r cyfarwyddyd i sefyll yn llonydd yn yr unfan tra bod rhywun mewn fest high-vis yn pwyntio gwn tymheredd tuag ataf yn dal i fy synnu hyd heddiw.   Am ryw reswm bob tro dwi’n wynebu’r gwn rwy’n cau fy llygaid fel pe bai’r peth ar fin chwistrellu dŵr yn fy wyneb, […]

Continue Reading

Angen datganoli seilwaith rheilffyrdd Cymru er mwyn taclo tanariannu

Colli £500m o fuddsoddiant mewn degawd am nad ydyw’n fater wedi’i ddatganoli Byddai buddsoddiad yn seilwaith rheilffyrdd Cymru wedi bod yn sylweddol uwch pe bai wedi’i ddatganoli, a bydd methu â gwneud hyn yn arwain at golledion pellach yng nghyllideb Cymru, yn ôl adroddiad newydd gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd.  Canfyddiad yr adroddiad yw […]

Continue Reading

Digon i’w fwynhau… ond cymaint gwell bydd hi pan gawn ni wneud gyda’n gilydd eto! – Cerddoriaeth gyda Sôn am Sîn

Y Sôn… Wel, am fis – Cân i Gymru, comeback un o fandiau mwya’r sîn a dilyniant i un o albyms gorau’r blynyddoedd diwethaf.  Digon i’w fwynhau. Yn ogystal roedd gig arloesol Carwyn Ellis & Rio18 a Kizzy Crawford hefo Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn drît arbennig i godi’r ysbryd wrth i’r haul gychwyn […]

Continue Reading

Ie… cenedlaetholdeb Lloegr sy’n sbarduno newid yng ngwleidyddiaeth Prydain!  

Astudiaeth yn canfod perthynas agos rhwng hunaniaeth Seisnig a’r agweddau a arweiniodd at Brexit   Mae academyddion amlwg wedi dod i’r casgliad mai ‘Pryder ynghylch datganoli’ ymhlith etholwyr yn Lloegr sy’n ysgogi newid yng ngwleidyddiaeth Prydain.  Mae’r Athro Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd a’r Athro  Ailsa Henderson o Brifysgol Caeredin wedi treulio […]

Continue Reading

Ymgyrch i brynu hen gapel yn mynd o nerth i nerth 

Ceisio prynu’r lle i’r gymuned rhag iddo gael ei droi’n dŷ haf Mae ymgyrch godi arian i geisio prynu hen gapel sydd o bwys hanesddol yn mynd o nerth i nerth. Roedd Capel Bethania, Pistyll, ger Nefyn i fod i gael ei werthu ar ocsiwn ar Fawrth 24, ond cafodd yr ocsiwn ei gohirio. Deellir bod y perchennog […]

Continue Reading

Rhowch i mi raglenni o fyd di-covid plîs …o’r dyddiau hyfryd yna a fu! – Dylan Wyn Williams

gan Dylan Wyn Williams Fel un sy’n dueddol o osgoi rhaglenni’r pandemig fel y pla, sgiwsiwch y mwysair, bues i’n amenio’r actor John Simm yn ddiweddar.  Sôn am ei rôl fel ditectif yng nghyfres ddrama newydd Grace oedd o, a ffilmiwyd fis Awst diwethaf. Roedd ITV wedi penderfynu portreadu byd di-covid, heb ecstras mygydog nac arwyddion […]

Continue Reading