Beth allwn ni wneud i gryfhau economi ein cymunedau lleol? – Yn y Byd Busnes gyda Gari Wyn Jones

gan Gari Wyn Jones Ystrydeb erbyn hyn ydi pregeth ‘Prynwch yn Lleol’, ond gwaetha’r modd tydi’r pregethwyr dal heb daro deuddeg wrth geisio lledaenu eu neges yn llwyddiannus. Bron iawn y gellid dweud mai ‘ffad’ ar y cyfryngau cymdeithasol neu fantra brigâd y ‘good life dosbarth canol’ ydi’r fath osodiad. Felly sut mae argyhoeddi pobol […]

Continue Reading

Dros 13,000 yn galw ar ‘gyllid teg’ i’r Llyfrgell Genedlaethol gan Lywodraeth Cymru 

Adroddiad gan Tudur Huws Jones Mae dros 13,000 o bobl wedi arwyddo deiseb yn galw ar Lywodraeth Cymru i roi ‘cyllid teg’ i’r Llyfrgell Genedlaethol.  Mae’r ddeiseb yn rhan o ymgyrch ehangach i sicrhau rhagor o arian i’r llyfrgell. Eisoes, mae 30 o swyddi dan fygythiad yno, oherwydd toriadau.  Mae tua 100 o swyddi wedi […]

Continue Reading

Y ‘New World Order’ – be ydio, be mae o isio a sut mae ei drechu

gan Gruffydd Meredith New World Order a One World Government – termau sydd yn cael eu clywed yn gynyddol wrth i fwy o bobol ymchwilio. Yn fy marn bersonol i, y pryder yw bod rhai corfforaethau, bancwyr, arianwyr, unigolion a sefydliadau honedig philanthropig, think tanks, yr elfennau uchaf o fewn cymdeithasau cyfrinachol a chudd ynghyd […]

Continue Reading