Cathod mawr yn byw yng nghefn gwlad Cymru – tybed wir?

Llesiau Newydd: gan Y Ddysgwraig Dydi mynd â’r biniau allan gyda’r nos erioed wedi teimlo mor gyffrous! Ydach chi erioed wedi gweld cath fawr? – mae’n agoriad sgwrs bysech yn defnyddio dim ond hefo ffrindiau da, oherwydd bod hi’n anodd siarad am bynciau felly gyda phobol ddiarth. I fod yn glir, dwi’n sôn am gathod […]

Continue Reading

Gwir effaith yr argyfwng costau byw ar fyfyrwyr

Llesiau Newydd: Yn sicr mae’r pwysau ariannol yn cynyddu gan Seren Williams, Blwyddyn 12, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni I fyfyrwyr, mae’r gobeithion o gael tŷ cynnes a bwyd cynnes ar y bwrdd yn cael eu chwalu’n gyflym gan yr argyfwng costau byw presennol. Mae arolwg a gafodd ei greu gan Undebau Myfyrwyr Prifysgol Grŵp Russell […]

Continue Reading

Gareth Wyn Jones – Cyfweliad Y Cymro

Y ffermwr Cymraeg sydd â miliwn a hanner o ddilynwyr ar YouTube a chwarter miliwn arall ar Facebook     gan Deian ap Rhisiart Mewn cyfweliad arbennig gyda’r Cymro, mae’r ffermwr adnabyddus o Lanfairfechan, Gareth Wyn Jones yn trafod y cyfryngau cymdeithasol, cynhyrchu bwyd a chytundebau masnach ar ôl Brexit.  Bu’n sgwrsio gyda Deian ap […]

Continue Reading

Wel am sioc felly… dim datblygiadau 5G i ni yng Nghymru

‘…honni fod datblygiadau yn Lloegr yn golygu datblygiadau yng Nghymru  (yn amlwg nid yw)’ gan Heledd Gwyndaf Mewn un strôcen o gyhoeddiad ar trydar, neu ‘ecs’, neu beth bynnag y’i gelwir ef, mae Lloegr unwaith eto wedi ychwanegu dadl arall, i’r rhestr hir iawn o ddadleuon erbyn hyn, dros annibyniaeth i Gymru.  Ac yn fwy […]

Continue Reading

Cynlluniau i gymell gwelliant mewn mathemateg a llythrennedd

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, heddiw wedi cyhoeddi manylion cynlluniau i wella llythrennedd a rhifedd, fel rhan o ymdrechion ehangach i ddelio ag effeithiau pandemig COVID mewn ysgolion. Cyn y pandemig, roedd Cymru yn gwneud cynnydd cadarnhaol o ran llythrennedd a rhifedd. Fodd bynnag, mae’n dod yn amlwg bod effeithiau’r pandemig wedi […]

Continue Reading